Conditii generale de transport

ARTICOLUL I – Definitii

In cadrul acestor conditii, urmatorii termeni sunt folositi cu sensul de mai jos daca nu este altfel specificat in acest document:

„Transportator Efectiv” sau „Transportator Real”
Inseamna transportatorul care efectueaza efectiv zborul.

Taxe de Administrare
inseamna taxele aplicate, dupa caz, Pasagerului de catre Transportator si/sau Agentul Autorizat al acestuia, in special pentru meodificarea („Taxe de Modificare”), reemiterea („Taxe de Reemitere”) sau rambursarea („Taxe de Rambursare”) unui Bilet. Pasagerul va fi informat de catre Transportator despre suma Taxelor de Administrare aplicabile inainte de finalizarea Rezervarii. Suma Taxelor este disponibila la Transportator sau Agentul Autorizat al acestuia.

„Loc de Oprire Acceptat” (sau „Escala”)
inseamna o oprire planificata de catre Pasager in timpul calatoriei sale, intr-un loc aflat intre punctul de plecare si punctul de sosire, asa cum este indicat in Bilet sau in Orarul de zbor.

Transport Aerian” (sau „Calatorie Aeriana”)
inseamna transportul Pasagerului si al Bagajelor acestuia cu o aeronava, asa cum este definit in Conventia aplicabila.

„Air France”
Inseamna compania „Air France”, o societate deschisa cu raspundere limitata de drept francez cu un capital de 126,748,775 euro, avand sediul social in 45 rue de Paris, 95 747 Roissy CDG cedexm inmatriculata in Registrul Comertului si Societatilor Bobigny sub nr. 420 495 178.

„Site-ul web al Air France”
Inseamna site-ul web „www.airfrance.com”

„Codul de Desemnare a Liniilor Aeriene”
face referire la codul atribuit de IATA, al carui rol este de a identifica fiecare transportator aerian membru al acestei asociatii, si care este alcatuit din grupuri de doua sau mai multe litere, cifre sau combinatii si inscris pe Bilet alaturi de numarul zborului.

„Calatorie Aeriana” (vezi „Transport Aerian”)

„Agent Autorizat”
inseamna o persoana fizica sau juridica autorizata de Transportator pentru a-l reprezenta in actiunea de vanzare a Biletelor pentru serviciilor sale de transport aerian sau pentru serviciile prestate de catre alt Transportator daca agentul mentionat este autorizat in acest sens.

„Bagaje”
inseamna bunurile si alte obiecte personale care insotesc Pasagerii pe durata calatoriei. Daca nu este altfel specificat, acest termen include atat Bagajele Inregistrate cat si Bagajele Neinregistrate.

„Buletin de Bagaje”
inseamna partea din Formularul de Identificare a Bagajului eliberat de catre Transportator Pasagerului referitor la transportul Bagajelor Inregistrate.
„Formular de Identificare a Bagajului”
Inseamna o eticheta emisa de catre Transportator exclusiv cu scopul identificarii Bagajelor Inregistrate si care include o parte ce este atasata bagajului („Eticheta Bagajului”) si o alta parte ce este emisa Pasagerului pentru identificarea Bagajului respectiv („Control Bagaj”).

„Eticheta de Bagaj”

Inseamna partea din Formularul de Identificare a Bagajului atasata Bagajului Inregistrat.

„Beneficiar” (vezi „Persoana Indreptatita la Despagubiri”) „Bagaj de Cabina” (vezi „Bagaj Neinregistrat”)

„Transportator”
inseamna AIR FRANCE sau orice alt transportator aerian, al carui Cod de desemnare apare pe Bilet sau pe un Bilet in Conjunctie.

„Chartering”
este operatiunea prin care Transportatorul care a incheiat un Contract de Transport cu Pasagerul („Transportatorul Contractual”) transfera unui alt transportator („Transportatorul Efectiv”) responsabilitatea efectuarii Transportului Aerian. De asemenea, acest termen se refera si la operatiunea prin care oricare tert care a incheiat un contract cu Pasagerul (de exemplu un tur operator) incredinteaza Transportatorului efectuarea integrala sau partiala a Transportului Aerian.

„Bagaj Inregistrat”
inseamna bagajul pe care Transportatorul s-a angajat sa il ia in custodie si pentru care a fost emis un Formular de Identificare a Bagajului.

„Inchiderea Check-in-ului” (vezi „Termen Limita pentru Procedura de Check-in”) „Termen Limita pentru Procedura de Check-in” sau „CID” sau „Inchiderea Check-in-ului”
inseamna ora pana la care Pasagerul trebuie sa efectueze toate formalitatile, in special cele de check-in, inclusiv, dupa caz, inregistrarea Bagajelor, in urma carora obtine un cupon sau permis de imbarcare.

„Code Share” ( vezi „Zbor operat in regim Code Share”)

„Zbor in Regim Code Share” sau „Code Share”
inseamna un zbor operat de un Transportator Aerian care poate fi atat Transportatorul cu care Pasagerul a incheiat un Contract de Transport („Transportatorul Contractual”) cat si un alt Transportator („Transportatorul efectiv”) cu care Transportatorul Contractual si-a asociat Codul sau de desemnare.

„Transportator Aerian Comunitar”
inseamna un Transportator Aerian care detine o licenta de operare valabila, eliberata de catre un Stat Membru al Uniunii Europene, conform prevederilor Regulamentului Consiliului European (EEC sau European Economic Community / Comunitatea Economica Europeana) Nr. 2407/92 din data de 23 iulie 1992.

„Bilet in Conjunctie”
defineste un Bilet emiterea caruia este necesara ca urmare a numarului mare de cupoane pentru un Bilet primar, care constituie impreuna un singur Contract de Transport.

„Plan de interventie pentru intarzieri lungi la decolare”
inseamna planul de interventie adoptat de Transportator in cazul unei intarzieri semnificative ale aeronavei pe pisata de decolare intr-un aeroport situat in Statele Unite, asa cum este descris de Departamentul de Transport (DOT) al SUA. „Contract de Transport”
inseamna declaratiile si prevederile mentionate pe Bilet,identificate ca atare si care includ prezentele Conditii Generale de Transport cat si informatii pentru Pasageri.  „Transportator Contractual”
Inseamna transportatorul cu care Pasagerul a incheiat un Contract de Transport si Codul de desemnare al caruia apare pe Bilet.

„Conventie”
inseamna, dupa caz:
(a) Conventia pentru Unificarea Anumitor Reguli Referitoare la Transportul Aerian International, semnata la Varsovia la data de 12 octombrie 1929.
(b) Protocolul de la Haga din data de 28 septembrie 1955, care aduce amendamente Conventiei de la Varsovia.
(c) Conventia Aditionala de la Guadalajara, 18 septembrie 1961.
(d)  Protcoalele 1,2 si 4 de la Montreal (1975), care aduc amendamente Conventiei de la Varsovia
(e) Conventia pentru Unificarea Anumitor Reguli Referitoare la Transportul Aerian International, semnata la Montreal la data de 28 mai 1999

„Cupon”
Inseamna un Cuponul de Zbor de hartie sau un Cupon Electronic, fiecare dintre ele avand inscris numele Pasagerului care se va imbarca la zborul mentionat pe Cupon.

„Dauna”
se refera la prejudiciul cauzat de decesul sau vatamarea corporala pe care le poate suferi un Pasager sau cel cauzate de intarziere, pierderea totala sau partiala si alte daune datorate Transportului Aerian, asa cum sunt definite mai jos sau care sunt direct legate de acesta.

Zile”
inseamna zile calendaristice, adica cele 7 zile ale saptamanii; cu mentiunea ca in cazul notificarilor ziua expedierii acestora nu este luata in calcul, iar pentru determinarea perioadei de valabilitate a unui Bilet nu se iau in calcul ziua emiterii acestuia si ziua de plecare a zborului.

Cupon Electronic”
Inseamna un Cupon electronic de zbor sau orice alt document cu aceeasi valoare, care este stocat in format digital in sistemul de rezervari computerizat al Transportatorului.

Bilet Electronic”
inseamna Biletul salvat de catre Transportator sau la cererea acestuia intr-un sistem de rezervari computerizat, confirmat de Documentul de Calatorie (denumit si „Intinerariu si Chitanta”), Cuponul electronic de zbor sau orice alt document cu aceeasi valoare, emis de catre Transportator sau un Agent Autorizat.

Tarif”
inseamna tariful pentru o calatorie rezervata de Pasager, la o anumita clasa, pentru o anumita ruta, zbor si, dupa caz, o anumita data.

„Cupon de Zbor”
inseamna acea parte din Bilet identificata prin marca ‘´valid for carriage´´ (acceptat pentru transport) sau, in cazul unui Bilet Electronic, Cuponul Electronic care indica punctele exacte intre care trebuie transportat Pasagerul.

„Transport Feroviar/ Maritim/ Rutier”
Inseamna „transport combinat” in care Transportul Aerian si celelalte modalitati de transport sunt vandute impreuna in cadrul unor sisteme de raspundere diferite.

Forta Majora”
inseamna circumstantele neobisnuite si imprevizibile, independente de vointa partii care le invoca si care poate furniza dovezi ale acestora, ale caror consecinte n-au putut fi evitate in ciuda acordarii unei atentii deosebite.

„Fransiza de Bagaje”
inseamna cantitatea maxima de Bagaje (ca numar si/sau greutate si/sau dimensiuni) stabilita de Transportator cu care poate calatori fiecare Pasager.

„Conditii Generale de Transport”
inseamna prezentele conditii generale de transport.

„Tarif Brut” sau „Tarif cu Taxe Incluse”
inseamna Tariful Net plus Taxe.

„IATA” sau „Asociatia Internationala de Transport Aerian”
inseamna Asociatia Internationala de Transport Aerian, infiintata in aprilie 1945 la Montreal, cu scopul de a incuraja dezvoltarea unui transport aerian sigur, regulat si economic, de a promova serviciile de transport aerian si de a cerceta problemele legate de acestea.

„Zbor Intern”
inseamna orice zbor avand localitatea de plecare si cea de sosire pe teritoriul aceluiasi stat, cu o continuitate teritoriala.

„Acorduri Internationale (IIA si MIA) ale Asociatiei Internationale de Transport Aerian (IATA)”
inseamna acordurile incheiate intre transportatori cu privire la responsabilitatea transportatorilor aerieni la data de 31 octombrie 1995 in Kuala Lumpur (IIA) si la data de 3 aprilie 1996 in Montreal (MIA), si care sunt aplicabile membrilor IATA din data de 1 aprilie 1997; acestea au fost incluse in aria legala a legislatiei internationale privitoare la responsabilitatea transportatorilor aerieni la care se face referire in punctele (a) - (d) din termenul „Conventie” definit in acest document.

„Zbor International”
inseamna, asa cum este definit in Conventie, orice zbor al carui punct de plecare si punct de sosire si posibila escala intre acestea se afla pe teritoriul a cel putin doua state, parti semnatare ale Conventiei, fara a lua in considerare escalele sau schimbarile de aeronave, sau in cadrul aceluiasi stat daca escala este programata pe teritoriul altui stat, indiferent daca statul respectiv este sau nu parte la Conventie.

„Taxe de Emitere” (sau „Taxe aferente Biletului”)
inseamna taxele aplicate, acolo unde este cazul, Pasagerului de catre Transportator sau Agentul Autorizat al acestuia in schimbul emiterii unui Bilet.
Suma taxei este stabilita de emitentul Biletului (Transportatorul sau Agentul Autorizat al acestuia, dupa caz).

„Intinerariu si Chitanta” (vezi „Document de Calatorie/Travel Memo”) „Taxe de Modificare” (vezi „Taxe de Administrare”) „Tarif Net” sau „Tarif fara Taxe”
inseamna Tariful aplicat Pasagerului, fara Taxe si Taxe de Emitere.

„Pasager(i)”
inseamna orice persoana, cu exceptia membrilor echipajului, transportata sau care urmeaza a fi transportata de un avion si care este in posesia unui Bilet de avion.

„Cupon Pasager” sau „Bilet Pasager”
inseamna acea aparte dintr-un Bilet emis de sau in numele Transportatorului, care este marcata ca atare si care ramane la Pasager.

„Chitanta Pasager” (vezi „Cupon Pasager”)

„Pasager cu Mobilitate Redusa”
 inseamna orice persoana a carui mobilitate este redusa in folosirea unui mijloc de transport din cauza unei dizabilitati fizice (senzoriale sau locomotorii) permanente sau temporare, a unei tulburari psihice, a varstei sau din cauza oricarui alt tip de dizabilitate, si a carui situatie necesita o atentie particulara si adaptarea serviciilor disponibile tuturor Pasagerilor la nevoile acestuia.

„Persoana Indreptatita la Despagubire”
Inseamna Pasagerul sau la orice alta persoana care pretinde despagubiri in numele Pasagerului, conform legii aplicabile.

„Animale de companie
Inseamna un animal de companie, tinut in cabina sau in cala, care calatoreste impreuna cu un Pasager care este fie proprietarul fie o persoana care isi asuma responsabilitatea in numele proprietarului pe durata calatoriei.

„Taxe de Rambursare” (vezi „Taxe de Administrare”) „Taxe de Reemitere” (vezi „Taxe de Administrare”) „Rezervare”
inseamna orice solicitare de transport transmisa de un Pasager si inregistrata de un Transportator Aerian sau de Agentul Autorizat al acestuia.

„Orar de Zbor” sau „Indicatori de Orar”
inseamna lista cu orele de plecare si sosire ale aeronavei, asa cum este mentionata in ghidurile cu orarul de zbor publicate de Transportator sau sub autoritatea sa, sau asa cum este facuta cunoscuta publicului prin mijloace electronice.

„Indicatori de Orar” (vezi „Orar de Zbor”) „Declaratie Speciala de Interes”
inseamna declaratia facuta de Pasager la predaera Bagajelor spre verificare, prin care specifica o valoare care este mai inalta decat cea stabilita ca limita de raspundere prin Conventie, in schimbul platii unei suprataxe.

„Drept Special de Tragere” (abreviat SDR in limba engleza)
inseamna o unitate de cont a Fondului Monetar International (FMI) valoarea careia este definita periodic de catre FMI pe baza preturilor de lista a catorva monezi de referinta.

„Escale”
inseamna punctele, cu exceptia punctelor de plecare si sosire, indicate pe Bilet sau mentionate in Orarele de Zbor ca escale planificate in itinerarul Pasagerului.

„Eticheta” (vezi „Eticheta Bagaj”) „Taxe”
inseamna tarifele, taxele si costurile impuse de guverne, un operator al unui aeroport sau orice alta autoritate, asa cum sunt definite la art. 4 de mai jos.

„Bilet”

inseamna un document valabil care stabileste dreptul la transport, sub forma unui ‘´voucher/document justificativ de calatorie individual sau de grup´´, care poate fi completat de Control Bagaje sau de Eticheta de identificare a bagajului, inclusiv in forma sa electronica si care este emis sau autorizat de Transportator sau de Agentul sau autorizat. 

„Document de Calatorie” (Travel Memo) sau „Intinerariu si Chitanta”
inseamna unul sau mai multe documente pe care Transportatorul le elibereaza Pasagerului, care confirma emiterea unui Bilet Electronic si care contin numele Pasagerului, informatii despre zbor si informatii pentru Pasageri.

„Bagaj Neinregistrat” sau ‘”Bagaj de cabina”
inseamna orice Bagaj altul decat Bagajul Inregistrat si care ramane in custodia Pasagerului.

ARTICOLUL II – Aria de Aplicare

2.1. Prevederi Generale

(a) Conditiile Contractului de Transport sunt conditiile la care se face referire in Biletul Pasagerului. Sub rezerva prevederilor art. 2.2 de mai jos, aceste Conditii Generale de Transport se aplica tuturor zborurilor sau sectoarelor de zbor pentru care un numar de zbor Air France (Codul de Desemnare „AF”) care apare pe Bilet sau pe Cuponul corespunzator.

(b) Aceste Conditii Generale de Transport se aplica, de asemenea, transporturilor gratuite sau cu tarife redus daca nu s-a convenit altfel in Contractul de Transport sau in oricare alt document contractual incheiat intre Air France si Pasager.

(c) Intreaga activitate de transport se supune Conditiilor Generale de Transport si regulamentelor tarifare ale Transportatorului in vigoare la data efectuarii Rezervarii de catre Pasager.

(d) Aceste Conditii Generale de Transport au fost intocmite respectand Conventia de la Montreal din 28 mai 1999 si legislatia europeana in vigoare.

(e) Aceste Conditii Generale de Transport sunt disponibile la Air France sau Agentii Autorizati ai acesteia si sunt accesibile pe Site-ul web al Air France.

2.2 Zboruri Charter si Zboruri Operate in Regim Code Share

(a) Anumite zboruri furnizate de Transportator fac obiectul unui contract de Charter sau de Code Share

(b) Daca transportul se face in baza unui Contract de Charter sau de Code Share, aceste Conditii Generale de Transport se vor aplica in special in cazurile in care sunt mai favorabile decat conditiile Transportatorului Efectiv.

(c) Pasagerul este informat cu privire la identitatea Transportatorului Efectiv sau Transportatorilo la data incheierii Contractului de Transport. Dupa incheierea unui Contract de Transport, un transportator, altul decat cel mentionat in Bilet poate opera Transportul Aerian respectiv. In aceasta situatie, Transportatorul va informa Pasagerul cu privire la identitatea transportatorului respectiv imediat ce aceasta este cunoscuta. In orice caz, Pasagerul va fi informat, cel mai tarziu in timpul procedurii de check-in sau, in cazul unei conexiuni fara check-in, inainte de imbarcare, in conformitate cu reglementarile aplicabile.

2.3. Planul de Interventie pentru intarzierile lungi pe pista de decolare aplicabil in Statele Unite este cel al Transportatorului care opereaza efectiv zborul (Transportatorul Efectiv).

2.4. Legea Predominanta  

Aceste Conditii Generale de Transport sunt aplicabile numai in masura in care nu contravin legii in vigoare sau regulilor care guverneaza ordinea publica, caz in care legea sau regulile respective vor prevala. Nevalabilitatea uneia sau mai multor clauze din Conditiile Generale de Transport nu va avea efect asupra valabilitatii celorlalte clauze, cu exceptia cazului in care Contractul de Transport nu se poate aplica in continuare fara clauza declarata nula, care este decisiva si esentiala pentru existenta Contractului sus-mentionat.

ARTICOLUL III – Bilete de Calatorie

3.1. Prevederi Generale

(a) Biletul este dovada, pana la proba contrarie, existentei incheierii si continutului unui Contract de Transport intre Transportator si Pasagerul al carui nume apare pe Bilet.

(b) Serviciul de Transport este destinat numai Pasagerului(lor) numit(ti) pe Bilet. Transportatorul isi rezerva dreptul de a verifica actele de identitate ale acestor Pasageri. Prin urmare, Pasagerii trebuie sa aiba asupra lor si sa prezinte Transportatorului o dovada a identitatii lor, precum si a identitatii celor pentru care sunt responsabili oricand pe durata calatoriei.

(c) Un Biilet nu este transferabil, conform reglementarilor aplicabile in vigoare, in mod special in ceea ce priveste pachetele de vacanta. Daca un Bilet este prezentat de alta persoana decat persoana mentionata pe Bilet pentru transport sau rambursare, Transportatorul nu va purta nicio raspundere daca acesta, actionand cu buna credinta, transporta sau ramburseaza contravaloarea Biletului persoanei care il prezinta.

(d) Anumite Bilete vandute la tarife speciale sunt partial sau total nerambursabile. Este responsabilitatea Pasagerului sa se informeze, atunci cand face Rezervarea, cu privire la conditiile aplicabile utilizarii Biletului si, daca e necesar, sa isi ia masurile de siguranta in caz ca va trebui sa isi anuleze calatoria.

(e) Deoarece Biletul este supus unor conditii legale obligatorii, acesta va ramane permanent proprietatea Transportatorului emitent. (f) Exceptand cazul Biletelor Electronice, Pasagerii pot fi transportati numai daca prezinta un Bilet valabil care contine Cuponul de zbor corespunzator cursei respective si orice alte Cupoane neutilizate, cat si Cuponul de Pasager. In plus, un Bilet deteriorat sau modificat de catre o alta persoana decat Transportatorul, inclusiv de catre Agentul sau Autorizat nu va fi considerat valabil. In cazul Biletelor Electronice, Pasagerul trebuie sa faca dovada identitatii sale si va fi transportat in cursa numai daca un Bilet Electronic a fost emis pe numele lui.

(g) In cazul pierderii sau deteriorarii totale sau partiale a unui Bilet sau in cazul prezentarii unui Bilet care nu contine Cuponul Pasagerului si toate Cupoanele de Zbor neutilizate, Transportatorul poate inlocui, la cererea Pasagerului, o parte sau tot Biletul respectiv. Inlocuirea se va face sub forma unui Bilet nou, numai daca tranportatorul are dovada ca un Bilet valabil a fost emis deja pentru zborul/ zborurile respective si daca Pasagerul isi da in scris acordul de a despagubi Transportatorul pentru toate taxele si costurile in eventualitatea unei utilizari frauduloase a Biletului. Nu va fi pretinsa nici o rambursare daca taxele si costurile respective au fost cauzate din vina Transportatorului. In concluzie, Transportatorul poate cere Pasagerului sa achite taxe administrative rezonabile pentru reemiterea Biletului daca pierderea sau deteriorarea nu este cauzata din vina Transportatorului sau a Agentului sau Autorizat.
 
Daca dovada mentionata mai sus nu este furnizata de catre Pasage, Transportatorul care reemite Biletul isi rezerva dreptul de a solicita Pasagerului achitarea Tarifului Brut pentru inlocuirea Biletului. Aceasta plata poate fi rambursata de Transportator atunci cand acesta are dovada ca Biletul pierdut sau deteriorat n-a fost folosit in perioada sa de valabilitate sau cand Pasagerul gaseste Biletul original si il inapoiaza Transportatorului

(h) Este responsabilitatea Pasagerului sa ia toate masurile pentru prevenirea pierderii sau furtului Biletului.

(i) Daca un Pasager beneficiaza de o reducere de tarif sau de un Tarif supus unor conditii speciale, acesta trebuie sa fie capabil sa prezinte reprezentantilor sau agentilor Transportatorului, pe tot parcursul calatoriei sale, documente justificative adecvate care sa dovedeasca acordarea Tarifului respectiv, precum si valabilitatea acestuia. In caz contrar, va fi efectuata o rectificare a tarifului egala cu difierenta intre Tariful Brut platit initial si Tariful Brut pe care Pasagerul ar fi trebuit sa-l plateasca, altfel Pasagerului nu i se va permite sa urce la bordul aeronavei.

3.2. Perioada de valabilitate

(a) Daca nu se mentioneaza altfel pe Bilet sau in aceste Conditii Generale de Transport si cu exceptia Tarifelor care afecteaza periaoda de valabilitate a unui Bilet, asa cum ii este comunicat Pasagerului la cumpararea Biletului sau pe Biletul insusi,un Bilet este valabil pentru transport:
  • un an de la data emiterii acestuia, sau
  • un an de la data utilizarii primului Cupon, daca utilizarea are loc in termen de un an de la data emiterii Biletului.
(b) Daca un Pasager in posesia unui Bilet valabil este impiedicat sa calatoreasca in perioada de valabilitate a Biletului din cauza ca Transportatorul nu poate confirma Pasagerului o cerere de Rezervare pe un anumit zbor.
  • fie se va prelungi valabilitatea Biletului,
  • sau Tariful Brut platit pentru Bilet poate fi rambursat in conditiile mentionate la Articolul 14 de mai jos, chiar daca Biletul nu este rambursabil,
  • sau Pasagerul va accepta o rectificare corespunzatoare a tarifului.
(c) Atunci cand un Pasager care si-a inceput deja calatoria este impiedicat sa o continue in perioada de valabilitate a Biletului din motive de sanatate, Transportatorul poate prelungi valabilitatea Biletului acestui Pasager pana la data cand Pasagerul isi poate relua calatoria sau pana la data primului zbor disponibil, pe baza prezentarii unui certificat medical valabil care sa indice motivele de sanatate care au impiedicat Pasagerul sa-si continue calatoria si cu conditia ca aceste probleme de sanatate sa nu fi fost cunoscute la data efectuarii Rezervarii. Prelungirea va fi valabila numai din punctul intreruperii calatoriei respective si numai in clasa pentru care Biletul a fost platit. In cazul in care Cupoanele de zbor neutilizate contin una sau mai multe opriri pe ruta, perioada de valabilitate a Biletului poate fi prelungita pana la cel mult trei luni de la data indicata in certificatul medical prezentat. In acelasi mod, Air France poate prelungi, la cerere, si valabilitatea Biletelor membrilor de familie de gradul unu care insotesc Pasagerul, sub rezerva indeplinirii conditiilor de prezentare a unor acte doveditoare mentionate mai sus.

(d) In caz de deces al unui Pasager in timpul calatoriei, Biletele persoanelor care insotesc Pasagerul pot fi modificate fie prin renuntarea la sejurul minim sau prin prelungirea perioadei de valabilitate a Biletelor respective. In caz de deces al unui membru de familie de gradul unu al unui Pasager care si-a inceput calatoria, Biletele Pasagerului si al membrilor de familie de gradul unu care il insotesc pot fi modificate in acelasi mod. Orice astfel de modificare mentionata mai sus se va face numai la primirea unui certificat de deces valabil. Prelungirea mentionata mai sus va incepe numai din punctul intreruperii calatoriei respective si va fi valabila numai in clasa pentru care a fost platit Tariful Brut. Orice prelungire nu poate depasi patruzeci si cinci (45) de zile de la data decesului.

3.3. Forta Majora invocata de un Pasager

Daca un Pasager se afla in posesia unui Bilet, asa cum este descris la Articolul 3.1 (d) de mai sus, pe care nu l-a folosit sau l-a folosit doar partial si ii este imposibil sa calatoreasca din motive de Forta Majora, asa cum este definita la Articolul 1, Transporortatorul va elibera Pasagerului o nota de credit corespunzatoare Tarifului Brut pentru Biletul nerambursabil si/sau nemodificabil, care este valabila un an, pentru o calatorie ulterioara pe unul din zborurile Transportatorului si sub rezerva Taxelor de Administrare aplicabile, cu conditia ca Pasagerul sa informeze Transportatorul cat mai curand posibil si sa furnizeze o dovada a cazului de Forta Majora.

3.4. Ordinea utilizarii Cupoanelor de Zbor
(a) Tariful cu toate taxele incluse în funcție de informațiile, datele zborurilor și a itinerariilor menționate pe bilet corespund unui punct de plecare și unuia de destinație, via orice Escală intermediară prevăzută în momentul achiziției Biletului și face parte integrantă din Contractul de Transport. Tariful aplicat la data emiterii Biletului nu este valabil decât pentru un Bilet utilizat integral respectând ordinul și datele itinerariului rezervat (ordin secvențial al Cupoanelor de Zbor). 

(b) Orice utilizare neconformă de către Pasager (de exemplu,  dacă acesta nu utilizează primul Cupon sau în caz de neutilizare a Cupoanelor în ordinea lor de emitere) constatată în ziua călătoriei va duce la plata unui supliment tarifar forfetar la aeroport care se rdică la: 125 € pentru zborurile scurt-curier (Franța continentală și Corsica), 250 € pentru un zbor mediu-curier Economy, 500 € pentru un zbor mediu-curier Business, 500 € pentru un zbor lung-curier Economy/Premium Economy, 1 500 € pentru un zbor lung-curier Business și 3 000 € pentru un zbor lung-curier La Première (sau echivalent în moneda locală).

3.5. Modificarile solicitate de Pasager sunt supuse unor conditii tarifare atasate la Bilet si platii Taxelor de Administrare aplicabile.

3.6. Identificarea Transportatorului

Numele Transportatorului poate fi indicat pe Bilet in forma abreviata, utilizandu-se Codul sau de Desemnare (asa cum este definit la Articolul 1). Adresa Transportatorului va fi considerata a fi sediul sau social sau locul principal de desfasurare a activitatii.

ARTICOLUL IV – TARIFE, TAXE SI COSTURI

4.1. Tarife
Daca nu este prevazut altfel, Tarifele pentru Bilete se aplica numai transportului din aeroportul din punctul de plecare  pana aeroportul din punctul de destinatie. Tarifele nu includ serviciile de transport la sol intre aeroporturi sau intre aeroport si terminalele pentru oras. Tarifele se vor calcula conform Regulamentului Tarifar in vigoare la data Rezervarii Biletului, pentru calatoria programata pe datele si pentru intinerarul indicat pe respectivul Bilet. Orice modificare a intinerarului sau a datelor calatoriei poate avea un efect asupra Tarifului aplicabil.
Tarifele aplicabile sunt tarifele publicate sau calculate de Transportator in conformitate cu regulamentul tarifar in vigoare, pentru cursa sau cursele indicate din punctul de plecare pana la punctul de destinatie, pentru o clasa data de transport, la data Rezervarii Biletului. La efectuarea unei Rezervari, Pasagerul va fi informat despre Tariful Brut pentru Bilet si Taxele de Emitere, precum si Tariful total al Biletului (care include Tariful Brut si Taxele de Emitere).

4.2. Taxe si costuri

Toate taxele si costurile impuse de autoritatile guvernamentale, de orice alte autoritati sau de operatorii aeroportuari vor fi suportate de Pasager. La efectuarea unei Rezervari pentru un Bilet, Pasagerul va fi informat cu privire la taxele si costurile ce vor fi incasate pe langa Tariful Net si care vor fi indicate separat pe Bilet. Aceste taxe si costuri pot fi create sau marite de catre un guvern, o alta autoritate sau un operator aeroportuar dupa data Rezervarii Biletului. In acest caz, Pasagerul va plati suma corespunzaotare. Si invers, daca taxele si costurile scad sau sunt desfiintate, sumele respective vor putea fi rambursate Pasagerului. In cazul in care Pasagerul nu calatoreste cu o cursa pentru care are o Rezervare confirmata, Pasagerul va beneficia de rambursarea taxelor, taxelor de aeroport si altor cosutir plata carora este legata de imbarcarea efectiva a Pasageurlui conform reglementarilor aplicabile.

4.3. Modificarea Taxelor de Emitere de catre Transportator Transportatorul poate impune Pasagerului plata unor Taxe de Emitere pentru emiterea unui Bilet.
Taxele de Emitere difera in functie de tipul calatoriei, Tarif si canalul de distributie a Biletelor.
Aceste Taxe se adauga la Tariful Burt.
Taxele de Emitere aplicate de Transportator, dupa caz, sunt nerambursabile, exceptand atunci cand un Bilet este anulat din cauza unei erori a Transportatorului. Pasagerul va fi informat despre suma Taxelor de Emitere aplicate de Transportator inainte de finalizarea Rezervarii. Suma Taxelor de Emitere ale Air France este disponibila la Transportator si pe Site-ul sau web.

4.4. Moneda de plata
Tarifele Nete, Taxele, Taxele de Emitere si Taxele de Administrare se pot achita in moneda tarii in care este emis Biletul, daca Transportatorul sau Agentul Autorizat al acestuia nu specifica si posibilitatea platii in alta valuta la sau inainte de achizitionarea Biletului (spre exemplu, datorita faptului ca moneda locala nu este convertibila). In concluzie, tTansportatorul poate accepta plati si in alta valuta.

retur la inceputul paginii