CONDITII GENERALE DE TRANSPORT Page 2

ARTICOLUL 5 – REZERVARI

5.1. Prevederi Generale

Rezervarile vor fi confirmate numai dupa inregistrarea acestora in sistemul de rezervari computerizat al Transportatorului. La cererea Pasagerului, Transportatorul ii va furniza o confirmare a Rezervarii.

5.2. Conditii de Rezervare

Anumite Tarife pot fi supuse unor conditii care limiteaza sau exclud posibilitatea modificarii sau anularii Rezervarilor. Daca un Pasager nu si-a achitat Biletul inainte de termenul limita specificat de Transportator sau de Agentul Autorizat al acestuia, Rezervarea poate fi anulata si locul alocat altui Pasager, fara nicio raspundere din partea Transportatorului.

5.3. Alocarea locurilor

Transportatorul va depune toate eforturile pentru a satisface cerintele Pasagerilor privind alocarea locurilor, dar nu poate garanta alocarea unui anumit loc, chiar daca Rezervarea a fost confirmata pentru acel loc. Transportatorul isi rezerva dreptul de a modifica alocarea locurilor in orice moment, inclusiv dupa imbarcare, din motive de operare, securitate sau siguranta sau din motive de Forta Majora.
 
5.4. Transportatorul va face toate eforturile rezonabile pentru a satisface cerintele Pasagerilor referitoare la serviciile furnizate la bordul aeronavei, in special bauturi, mancaruri speciale, filme etc. Totusi, Transportatorul nu va purta nicio raspundere daca anumite necesitati imperioase legate de securitate si siguranta care nu se afla sub controlul Transportatorului nu ii permit sa furnizeze servicii adecvate, chiar daca astfel de servicii sunt confirmate la data Rezervarii.

5.5. Tipul de aeronava indicat Pasagerului la data Rezervarii Biletului sau ulterior este mentionat exclusiv in scop de informare. Anumite necesitati imperioase legate de securitate si siguranta, motive care nu se afla sub controlul Transportatorului sau anumite constrangeri de functionare pot duce la modificarea tipului de aeronava, fara nicio raspundere din partea Transportatorului

ARTICOLUL VI – DATE PERSONALE

6.1. Pasagerii vor furniza Transportatorului sau Agentului Autorizat al acestua datele lor personale cu scopul de a face  o Rezervare, de a beneficia de servicii complementare, de a facilita formalitatile de imigrare si de intrare pe teritoriul unui Stat. Aceste informatii personale furnizate Transportatorului in cadrul incheierii si punerii in aplicare a Contractului de Transport pot face obiectul unei procesari de date. Aceste informatii sunt colectate si procesate conform Legii franceze modificate nr. 78017 din 6 ianuarie 1978 referitoare la protectia datelor.

6.2. Informatiile furnizate de catre Pasager sunt folositne in principal in urmatoarele scopuri (i) rezervarea si achizitionarea Biletului, (ii) furnizarea de servicii specifice asociate serviciului de transport, (iii) solicitare, retentie, ghidare si informare comerciala, si (iv) realizarea unor studii statistice. Acestea pot fi folosite si in scopul facilitarii idneplinirii formalitatilor administrative referitoare la imigrare si intrarea pe teritoriul unui Stat, prevenirea neplatii si combatarea fraudei, precum si pentru a garanta securitatea si siguranta zborurilor.

6.3. Pasagerul va fi informat ca orice incident decurgand din executarea Contractului de Transport susceptibil a pune in pericol securitatea sau siguranta unui zbor poate face obiectul unei inregistrari computerizate. Pasagerul va fi informat si accepta ca furnizarea unor anumite servicii auxiliare speciale (feluri de mancare speciale, asistenta medicala) poate duce la inregistrarea de catre Transportator a unor informatii ce se pot incadra in domeniul de aplicare al Articolului 8 din Legea franceza modificata privind protectia datelor. Aceste informatii sunt folosite exclusiv in cadrul serviciilor auxiliare speciale solicitate de Pasager.

6.4. Datele colectate pot fi transmise personalului autoriza al Transportatorului, al partenerilor sai (Agenti Autorizati, Transportator conform Articolului 1 de mai sus etc.) sau al furnizorilor sai de servicii auxiliare in cadrul realizarii tuturor sau a unora dintre scopurile mentionate mai sus.

6.5. Conform legilor si reglementarilor aplicabile in Franta si la nivel international, Transportatorul este obligat, de asemenea, ocazional, sa puna datele personale la dispozitia unor autoritati franceze sau straine (vama, serviciul de imigrari etc.), in special in vederea prevenirii si combaterii terorismului sau a altor crime grave. Se prevede ca unii dintre primitorii datelor mentionati mai sus se pot afla in afara Uniunii Europene si pot avea acces la toate sau la o parte din datele personale colectate de Transportator (nume de familie, prenume, numarul pasaportului, detalii de calatorie etc.) in vederea executarii adecvate a Contractului de Transport al Pasagerului sau in temeiul unei autorizari legale speciale. Transferurile de date efectuate in afara Uniunii Europene indeplinesc toate conditiile definite la Articolele 69 si urmatoarele din Legea franceza privind protectia datelor.

6.6. Conform Legii franceze privind protectia datelor, Pasagerul are dreptul de a accesa, corecta, sterge sau contesta datele sale personale. Aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei scrisori la urmatoarea adresa: Air France - Correspondant Informatique et Libertés - DB.AJ - 45 rue de Paris - 95747 ROISSY CDG Cedex.

6.7. Sub rezerva reglementarilor in vigoare, Transportatorul isi rezerva dreptul de a folosi datele Pasagerului in conditiile si in scopurile definite in prezentul articol.

6.8. Daca Pasagerul nu depune nicio obiectie, fie la data colectarii datelor fie in scris la adresa sus-mentionata, Transportatorul isi rezerva dreptul de a folosi datele Pasagerului sau de a le transmite partenerilor sai pentru a putea trimite Pasagerului oferte comerciale corespunzatoare.

6.9. Atunci cand legea prevede astfel (solicitare comerciala prin mijloace electronice), datele Pasagerului vor fi folosite numai in scop de solicitare, in special comerciala, de catre Transportator sau partenerii acestuia, daca Pasagerul a fost de acord cu o astfel de utilizare a datelor sale personale. Pasagerul poate obiecta ulterior la folosirea datelor sale personale in astfel de scopuri prin trimiterea unei scrisori la adresa mentionata mai sus.

6.10. Colectarea anumitor date personale este esentiala pentru efectuarea unei Rezervari si pentru intocmirea Contractului de Transport. Pasagerul isi poate exercita desigur dreptul sau de a obiecta la colectarea si procesarea datelor sale, dar acesta va fi informat ca o astfel de obiectie poate duce la anularea calatoriei sau la negarea accesului la anumite servicii auxiliare speciale solicitate (feluri de mancare speciale etc.). Se specifica, de asemenea, ca in conformitate cu legile si reglementarile aplicabile in Franta si la nivel international, ne-furnizarea unor anumite date sau inexactitatea anumitor date poate duce la o decizie de a nu permite imbarcarea sau intrarea pe un teritoriu strain, fara ca Transportatorul sa isi asume vreo raspundere in acest sens.

ARTICOLUL 7 – ASISTENTA SPECIALA

7.1. Transportul copiilor neinsotiti, al Pasagerilor cu Mobilitate Redusa si al persoanelor bolnave sau a oricarei alte persoane care necesita asistenta speciala poate fi supus unor conditii speciale. Se recomanda Pasagerilor sa informeze Transportatorul despre orice dizabiltiate sau nevoie de asistenta speciala la efectuarea Rezervarii. In cazul in care o solicitare de asistenta speciala este formulata dupa efectuarea Rezervarii sau, conform reglementarilor aplicabile, cu mai putin de 48 de ore inainte de plecare, Transportatorul va face tot posibilul pentru a satisface cererea, conform reglementarilor aplicabile, avand in vedere in special timpul avut la dispozitie si natura specifica a tipului de asistenta solicitata. Conditiile speciale referitoare la transportul persoanelor descrise in prezentul Articol 7.1 sunt disponibile la Transportator si Agentii Autorizati ai acestuia, la cerere, precum si pe Site-ul web Air France.

7.2. Daca un Pasager solicita un meniu special, acesta trebuie sa se intereseze cu privire la disponibilitatea acestuia la efectuarea Rezervarii (sau modificarea acesteia) sau in termenele publicate de Transportator. In caz contrar, Transportatorul nu poate garanta prezenta acelui meniu pe cursa respectiva.

7.3. Daca un Pasager are antecedente medicale sau o boala cunoscuta, se recomanda ca Pasagerul sa consulte un medic inainte de zbor, in special in cazul unui zbor de lunga durata, si sa ia toate precautiile necesare pentru ca zborul sa aiba loc fara incidente.

ARTICOLUL 8 – CHECK-IN SI IMBARCARE

8.1. Termenul limita pentru procedura de check-in (CID) poate varia de la un aeroport la altul. Pasagerii au obligatia de a respecta Termenele de Check-in pentru a-si facilita calatoria si pentru a evita anularea Rezervarilor. Transportatorul sau Agentul Autorizat al acestuia va furniza Pasagerilor toate informatiile necesare in ceea ce priveste Termenul Limita de Check-in pentru primul zbor operat de Transportator. In cazul in care calatoria Pasagerului include si zboruri ulterioare, acestuia ii revine obligatia de a se asigura ca detine toate informatiile necesare privind Termenele de Check-in pentru aceste zboruri.

8.2. Pasagerii trebuie sa soseasca la ghiseul de inregistrare cu suficient timp inainte de zbor pentru a permite indeplinirea tuturor formalitatilor pentru zbor si in orice caz sa nu depaseasca Termenul Limita de Check-in. Daca Pasagerul nu ajunge la timp la ghiseul de inregistrare sau nu prezinta toate documentele care ii permit sa faca check-in-ul si prin urmare nu poate calatori, Transportatorul poate anula Rezervarea Pasagerului, fara nicio raspundere fata de acesta din urma.

8.3. Pasagerii trebuie sa se prezinte la poarta de imbarcare nu mai tarziu de ora indicata la ghiseul de inregistrare al transportatorului. Transportatorul poate anula Rezervarea Pasagerului daca acesta nu se prezinta la poarta de imbarcare in timp util, fara nicio raspundere fata de acesta din urma.

8.4.. Daca Pasagerul nu se respecta prevederile acestui articol, Transportatorul nu va fi raspunzator fata de acesta pentru pierderile, daunele sau cheltuielile survenite din aceasta cauza.

ARTICOLUL 9 – REFUZUL SI LIMITAREA TRANSPORTULUI

Transportatorul poate refuza transportul Pasagerului si al Bagajelor acestuia in orice punct de imbarcare si/sau conexiune daca apar sau este susceptivil sa apara unul sau mai multe dintre cazurile urmatoare: 

(a) Pasagerul nu respecta reglementarile aplicabile.

(b) Transportul Pasagerului si/sau al Bagajului acestuia poate pune in pericol securitatea, santatea, igiena sau ordinea la bordul aeronavei, in special daca Pasagerul face uz de un comportament amenintator, abuziv si/sau insultator sau foloseste de un limbaj abuziv si/sau insultator fata de ceilalti pasageri sau fata de echipaj.

(c) Starea fizica si psihica a Pasagerului, inclusiv orice stare cauzata de consumul de alcool, droguri sau medicamente, poate prezenta risc pentru sine, ceilalti Pasageri, echipaj sau bunuri.

(d) Pasagerul a compromis securitatea, ordinea si/sau disciplina la imbarcarea pentru zbor sau, pentru zboruri de conexiune, in timpul unui zbor anterior, si Transportatorul are motive sa creada ca asemenea comportament se poate repeta.

(e) Transportatorul a informat in scris Pasagerul ca nu il mai poate accepta pentru transport pe cursa sau cursele respective. In acest caz, costul oricarui Biletul neutilizat poate fi rambursat in conformitate cu Articolul 14 de mai jos, chiar daca Biletul este nerambursabil.

(f) Conform articolului 15.8, Transportatorul a semnalat în scris Pasagerului înscrierea sa în lista persoanelor care fac obiectul unei interdicții de îmbarcare la bordul aeronavelor Transportatorului pentru călătorii ulterioare către orice punct al rețelei. În acest caz, rambursarea Biletului neutilizat se va acorda conform articolului 14 de mai jos, chiar dacă Biletul este nerambursabil.

(g) Pasagerul nu poate dovedi ca el este persoana la care se face referire in casuta „Numele Pasagerului” de pe Bilet.

(h) Pasagerul (sau persoana care a achitat Biletul) nu a platit Tariful Brut si/sau toate Taxele de Emitere si costurile in vigoare.

(i) Pasagerul nu pare a fi in posesia unor documente de calatorie valabile, a incercat sa intre ilegal pe teritoriul unei tari in timpul tranzitului, si-a distrus documentele de calatorie in timpul zborului, a refuzat sa permita Transportatorului sa faca si sa retina copii ale acestora, sau documentele de calatorie sunt expirate, incomplete conform reglementarilor in vigoare sau frauduloase (furt de identitate, uz de fals sau contrafacere de documente)

(j) Biletul prezentat de catre Pasager:
  • a fost obtinut ilegal sau achizitionat de la o organizatie alta decat Transportatorul sau Agentul Autorizat al acestuia, sau
  • a fost anuntat ca furat sau pierdut, sau
  • a fost contrafacut, sau
  • contine un Cupon de Zbor care a fost deteriorat sau modificat de altcineva decat Transportatorul sau Agentul Autorizat al acestuia.
(k) Pasagerul refuza sa plateasca un tarif suplimentar si/sau Taxele de Administrare in conditiile specificate la Articolul 3.4 de mai sus.

(l) Pasagerul refuza sa plateasca o suprataxa in conditiile specificate la Articolul 10 de mai jos.

(m) Pasagerul nu a respectat instructiuni si regulamentele de securitate sau siguranta.

(n) Un Pasager care a beneficiat de o reducere a tarifului sau de un Tarif supus unor conditii speciale nu prezinta documentele justificative necesare pentru alocarea acestui Tarif special si refuza sa plateasca rectificarea tarifului definita la Articolul 3.1. (i).
retur la inceputul paginii
retur la inceputul paginii