CONDITII GENERALE DE TRANSPORT Page 4

ARTICOLUL 14 – RAMBURSARI

14.1. Rambursarea costului un Bilet, integral sau partial, va avea loc conform prevederilor prezentului Articol 14, in functie de conditiile tarifare ale Biletului si, in orice caz, conform reglementarilor aplicabile relevante.

14.2. O rambursare, atunci cand este autorizata de  conditiile tarifare ale Biletului, se va face pe baza Tarifului Brut achitat pentru Bilet.

14.3. Cererile de rambursare a unui Bilet trebuie transmise emitentului Biletului (Transportatorul sau Agentul Autorizat al acestuia, dupa caz).

14.4. Transportatorul poate refuza rambursarea:
(a) pentru orice Bilet, daca cererea se depune dupa data de expirare a valabilitatii Biletului.

(b) pentru un Bilet care indeplineste cerinta legala sau reglementara de deinere a unui bilet care ii permite Pasagerului sa paraseasca tara, cu exceptia cazului in care Pasagerul poate furniza dovezi suficiente ca este autorizat sa isi stabileasca resedinta in tara respectiva sau ca va pleca folosind serviciile unui alt Transportator sau orice alte mijloace de transport.

(c) pentru un Bilet pentru care detinatorul nu a fost acceptat de autoritatile din tara de destinatie sau de tranzit pe ruta programata si daca Pasagerul a fost intors la punctul de imbarcare sau la orice alta destinatie din acest motiv.

(d) pentru un Bilet furat, fals sau contrafacut.

14.5. Rambursarile sunt supuse reglementarilor aplicabile in tara in care a fost cumparat Biletul si/sau reglementarilor aplicabiel in tara in care ar trebui sa se faca rambursarea.

ARTICOLUL 15 – CONDUITA LA BORDUL AERONAVEI

15.1. La bordul aeronavei, Pasagerii nu se vor comporta intr-un mod care este susceptibil de a cauza discomfort, deranj, care ar putea ameninta sau pune in pericol una sau mai multe persoane, bunuri sau aeronava insasi.
In acest sens, Pasagerii nu vor incurca echipajul sa-si indeplineasca indatoririle si trebuie sa respecte sfaturile, instructiunile si recomandarile echipajului pentru a garanta securitatea si siguranta aeronavei, desfasurarea normala a zborului si comfortul Pasagerilor.

15.2. Transportatorul poate interzice sau limita, din motive de securitate, utilizarea la bordul aeronavei a unor dispozitive electronice precum: telefoane mobile, laptopuri, dispozitive de inregistrare portabile, radiouri portabile, jocuri electronice sau transmitatoare, precum si jocuri cu control radio si statiile radio portative, exceptand aparatele auditive si stimulatoarele cardiace.

15.3. Fumatul este strict interzis la bordul aeronavei.

15.4. Transportatorul poate limita sau interzice consumul alcoolului la bordul aeronavei.

15.5. Inregistrarile video si/sau fotografiile altele decat cele personale sunt interzise la bordul aeronavei.

15.6. Daca un Pasager nu respecta prevederile prezentului articol, Transportatorul poate lua toate masurile necesare adecvate si rezonabile, conform prevederilor legislative si reglementare. In acest sens, Transportatorul poate debaraca Pasagerul si/sau poate folosi masuri de constrangere oricand pe durata zborului.

15.7. Daca un Pasager nu respecta prevederile prezentului articol (si cele ale Articolului 9 prividn refuzul si limitarea transportului) sau comite un act criminal sau condamnabil la bordul unei aeronave, Transportatorul isi rezerva dreptul de a formula o actiune in instanta impotriva Pasagerului respectiv.

15.8.
Если Пассажир не выполняет положения настоящей статьи, он может быть включен в список лиц, которым запрещена посадка на борт воздушных судов Перевозчика.

ARTICOLUL 16 – TRANSPORT TERESTRU

Daca Transportatorul furnizeaza servicii de transport terestru sau maritim (limuzina, autobus, tren, vapor etc.), transportului terestru respectiv i se vor aplica sisteme de raspundere diferite. Conditiile de transport si sistemele de raspundere sunt disponibile la Transportator, la cerere. Transportatorul aerian nu raspunde pentru daune cauzate Pasagerilor si Bagajelor lor pe durata transportului rutier, feroviar sau maritim.

ARTICOLUL 17 – TRANSPORTATORI AERIENI SUCCESIVI

17.1. Transportul aerian efectuat de Transportatori succesivi in baza unui singur Bilet sau a unui Bilet in conjunctie constituie o operatiune unica din punct de vedere al aplicabilitatii Conventiei.
Prevederile care acopera aceasta situatie sunt stabilite la Articolul 19.1.3 (a).

17.2. Indiferent daca transportatorul a emis Biletul sau este primul Transportator indicat pe Bilet sau pe un Bilet in conjunctie emis pentru transport succesiv, acesta va fi raspunzator numai pentru portiunea de Transport efectuat cu propriile resurse.
 
17.3. In caz de distrugere, pierdere, deteriorare sau intarziere a aBagajelor, Pasagerii sau beneficiarii acestora pot face o reclamatie impotriva Transportatorului care a efectuat transportul in timpul caruia a avut loc accidentul sau intarzierea. Pasagerii pot, de asemenea, face reclamatie si primului sau ultimului transportator.
retur la inceputul paginii