Preambul

Notă de declinare a responsabilităţii

Air France este un transportator aerian.
Clienţii care achiziţionează bilete Air France sunt de acord să respecte condiţiile generale de transport ale Air France şi să accepte fără rezerve toate prevederile evidenţiate în condiţiile generale.
Air France poate actualiza în orice moment condiţiile definite în acest site. În consecinţă, le recomandăm utilizatorilor noştri online să le consulte de fiecare dată când îl vizitează.

Informaţii generale

Air France
Societate comercială franceză cu răspundere limitată, cu capital social de 1.901.231.625 euro
45, rue de Paris
Tremblay en France
95747 Roissy Charles de Gaulle cedex, France
Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului şi Societăţilor din Bobigny 420.495.178
Nr. SIRET 420 495 178 00014
Cod NAF: 5110Z

E-mail: mail.informations.generales@airfrance.fr

Drepturi de proprietate intelectuală şi drepturi asupra fotografiilor

Orice date, informaţii, imagini, fotografii sau orice alt conţinut prezentat în acest site este protejat de legile referitoare la proprietatea intelectuală. Prin urmare, aceste elemente sunt destinate numai uzului privat (personal) al utilizatorilor online.
Cu excepţia celor prevăzute mai sus, orice reproducere, reprezentare, utilizare sau adaptare, indiferent de formă, a unei părţi sau a întregului conţinut al site-ului fără acordul scris al Air France constituie o încălcare a drepturilor acesteia, în baza Legii privind proprietatea intelectuală.
Orice branduri (nume şi logo-uri) şi orice alte simboluri distinctive postate pe acest site sunt proprietatea Air France sau a partenerilor acesteia. Orice reproducere, reprezentare sau utilizarea a simbolurilor distinctive este permisă numai cu acordul scris al titularului drepturilor.

Răspundere

Vă reamintim faptul că transportul aerian de pasageri se supune condiţiilor generale de transport care pot fi consultate pe acest site. Vă recomandăm să citiţi aceste condiţii. Pentru orice alte produse şi servicii descrise pe site şi care nu fac obiectul condiţiilor generale de transport vor fi răspunzătoare numai societăţile care oferă produsele şi serviciile respective. Air France declină orice responsabilitate cu privire la aceste produse şi servicii.
Niciuna din fotografiile sau documentele care ilustrează produsele oferite pe acest site nu instituie vreo obligaţie contractuală. Air France declină orice responsabilitate cu privire la aceste imagini.
Air France nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio daună indirectă, incluzând orice pierdere de profit, contract sau oportunitate, ca urmare a utilizării acestui site.

Hiperlegături
Integrarea oricăror hiperlegături către o parte sau întreg site-ul www.airfrance.ro este strict interzisă fără acordul prealabil scris al Air France.
Air France nu poate fi trasă la răspundere pentru conţinutul, datele, produsele şi orice alte informaţii transmise prin intermediul site-urilor pentru care sunt create hiperlegături. În particular, Air France declină orice responsabilitate cu privire la site-urile ale căror date pot să nu fie conforme cu prevederile legale şi de reglementare.

Lege aplicabilă-litigii

Prezentele condiţii generale se supun legislaţiei franceze. Singurele instanţe competente pentru soluţionarea litigiilor posibile vor fi instanţele din Franţa, cu excepţia cazurilor în care este prevăzut altfel în condiţiile generale.
retur la inceputul paginii