Politică de securitate și confidenţialitate

Protecţia datelor personale

În contextul utilizării serviciilor accesibile pe propriul site de internet, pe site-ul mobil și pe aplicațiile sale mobile, Air France poate colecta și prelucra date cu caracter personal. Air France, ca și KLM (Amsterdameweg 55, 1182 GPO Amstelveen), respectă cu strictețe regulile de protecție a vieții private a pasagerilor săi, a membrilor în programul său de fidelizare, a potențialilor clienți și a vizitatorilor site-ului său web, site-ului său mobil și aplicațiilor sale mobile. Ansamblul operațiilor de prelucrare a datelor personale efectuate în cadrul serviciilor accesibile respectă nu numai legislația locală, ci și dispozițiile legii referitoare la „informatică și libertăți” din 6 ianuarie 1978, modificată.

Pentru a garanta aplicarea corespunzătoare a acestor reguli, Air France a desemnat un Correspondant Informatique et Libertés (CIL) (Responsabil cu protecția datelor) care este reprezentantul privilegiat al Comisiei Naționale de Informatică și Libertăți (CNIL).

La ce servesc datele care pot fi colectate de Air France?

Datele personale pe care ni le comunicați pe site, pe site-ul mobil sau pe aplicațiile mobile sau atunci când contactați Air France sunt utilizate în principal pentru rezervări și achiziționări de bilete, furnizări de servicii sau pentru servicii specifice: transport, prospectare, fidelizare, animație, informare comercială, sondaje de opinie, organizarea de jocuri-concurs, dezvoltarea de noi servicii și produse, studii statistice.

Datele dumneavoastră pot fi utilizate, de asemenea, pentru a vi se permite să beneficiaţi de ansamblul de servicii sau oferte disponibile pe site-ul de internet al Air France, site-ul său mobil și aplicaţiile sale mobile: crearea unui cont de utilizator, e newsletter, gestionarea rezervărilor, asistenţă și reclamaţii, gestionarea programelor de fidelitate etc.

De asemenea, datele dumneavoastră pot fi analizate pentru a fi armonizate cât mai bine cu informațiile, notificările, ofertele și alte forme de servicii pe care vi le punem la dispoziție.

Datele dumneavoastră pot fi, de asemenea, consolidate prin partajarea anumitor informații cu parteneri comerciali privilegiați pentru a cunoaște mai bine domeniile dumneavoastră de interesși a putea să vă prezentăm oferte și alte forme de servicii personalizate.

În fine, datele dumneavoastră ar putea fi utilizate pentru a înlesni îndeplinirea formalităților administrative privitoare la imigrare și intrarea pe teritoriul respectiv, pentru prevenirea neachitării datoriilor și lupta împotriva fraudei, precum și pentru a asigura securitatea și siguranța zborurilor dumneavoastră.

Orice incident survenit în perioada de executare a contractului de transport și care este de natură să aducă atingere securității sau siguranței unui zbor poate face obiectul unei înregistrări informatice.

Cine poate avea acces la datele dumneavoastră personale?

Datele colectate pe site-ul de internet al Air France, pe site-ul său mobil și pe aplicațiile sale mobile pot fi comunicate personalului autorizat al Air France, partenerilor săi (KLM, SkyTeam, agenți acreditați, transportatori, societăți de închirieri auto, hoteluri, societăți care emite carduri de creditetc.) sau furnizorilor săi de servicii conexe, în contextul îndeplinirii complete sau parțiale a serviciilor sus-menționate.

Air France solicită prestatorilor săi să aplice măsuri stricte de confidențialitate și de protecție a acestor date.

Pe de altă parte, la fel ca în cazul oricărei companii aeriene, în conformitate cu legislația și cu regulamentele aplicabile în Franța și la nivel internațional, Air France poate fi obligată să furnizeze informații cu caracter personal autorităților publice franceze sau străine abilitate (vamale, de imigrare, poliție etc.). Această situație ar putea apărea, de exemplu, în contextul îndeplinirii formalităților obligatorii de imigrare sau în scopul prevenirii și luptei împotriva terorismului sau altor infracțiuni grave.

Unii dintre destinatarii sus-menționați s-ar putea afla în afara Uniunii Europene și ar putea avea acces total sau parțial la informațiile personale colectate de Air France (nume, prenume, număr de pașaport, detalii de călătorie etc.), și aceasta în scopul executării corespunzătoare a contractului de transport sau în virtutea unei abilitări legale specifice.

Pentru precizări suplimentare asupra formalităților de intrare aplicabile potrivit țării dumneavoastră de destinație, vă invităm să consultați rubrica
Formalităţi. Pentru precizări legate de programele de control aplicate de autorităţile americane, puteţi consulta următoarele site-uri web:

Cum vă puteți exercita drepturile?

În virtutea legislaţiei referitoare la „informatică și libertăţi”, aveţi de drepturi de acces, modificare, eliminare sau opoziţie privind datele personale. Aceste drepturi se exercită prin poștă la următoarea adresă: Air France - Correspondant Informatique et Libertés - RE.AJ - 45, rue de Paris - 95747 Roissy CDG Cedex.

Pentru anumite servicii, aceste drepturi pot fi exercitate direct online (gestionarea contului dumneavoastră de utilizator, gestionarea rezervărilor pe care le-aţi efectuat, program de fidelizare etc.).

Exceptând cazul în care vă exprimaţi dezacordul în timpul sau ulterior colectării datelor personale, Air France își rezervă dreptul de a utiliza datele dumneavoastră sau de a le comunica partenerilor săi pentru a vi se prezenta oferte comerciale personalizate. Conform cerinţelor legale, datele dumneavoastră nu vor fi utilizate pentru prospectare pe cale electronică decât cu acordul dumneavoastră explicit. Acesta poate fi anulat în orice moment printr-o simplă cerere din partea dumneavoastră.

Dacă nu mai doriţi să primiţi buletinul informativ electronic din partea Air France prin e-mail, puteţi da clic pe legătura de dezabonare din partea de jos a fiecărui mesaj.

Dacă nu doriţi să primiţi oferte din partea Flying Blue și a partenerilor noștri, vă puteţi actualiza preferinţele de comunicare din profilul personal conectându-vă la contul dumneavoastră Flying Blue.

Colectarea anumitor date personale este indispensabilă pentru a permite accesul la anumite servicii sau prestări de servicii (mese speciale, asistenţă medicală etc.). Puteţi, firește, să vă exercitaţi dreptul de opoziţie privind colectarea și prelucrarea acestor date, însă, în urma acestui demers, este posibil să nu mai beneficiaţi de aceste servicii sau prestări de servicii.

Conform legislaţiei și regulamentelor franceze și internaţionale, în absenţa comunicării sau în cazul inexactităţii anumitor date, se poate refuza îmbarcarea sau intrarea pe un teritoriu străin (de exemplu, la hotărârea unui serviciu vamal), iar aceasta fără a putea fi angajată răspunderea Air France.

Serviciile Air France pot fi utilizate cu ușurinţă online,
pe reţelele de socializare și pe dispozitivele dumneavoastră mobile

Air France depune eforturi să îmbunătăţească în permanenţă serviciile sale electronice pentru a facilita accesul clienţilor, potenţialilor clienţi și vizitatorilor săi. Site-ul de internet al Air France (sau site-ul său mobil) vă oferă, de exemplu, acces permanent (24 de ore din 24) la rezervările și achiziţionările de bilete online și la serviciile Flying Blue. Puteţi, totodată, să obţineţi informaţii despre posibilitatea de rezervare a unor camere la hotel și de închiriere auto, precum și despre asigurările de călătorie propuse de partenerii noștri.

Pentru a înlesni crearea și conectarea la contul personal Air France, aveţi posibilitatea de a conecta contul dumneavoastră Air France la majoritatea reţelelor sociale. Acceptând să partajaţi anumite date personale, enumerate pe ecranul de legătură și de autorizare propriu fiecărei reţele sociale, puteţi beneficia de o navigare optimizată pe site-ul Air France. Dacă doriţi, puteţi în orice moment să deconectaţi contul Air France de contul de pe reţeaua dumneavoastră de socializare.

Module cookie

Pentru a îmbunătăţi permanent calitatea serviciilor propuse pe site-urile sale și adecvarea acestora la așteptările dumneavoastră, Air France poate utiliza module „cookie”, fișiere-text care servesc la identificarea terminalului dumneavoastră atunci când vă conectaţi la unul dintre serviciile noastre.

Accesând site-ul web Air France, site-ul său mobil sau aplicaţiile sale mobile, confirmaţi că aţi luat la cunoștinţă informaţiile furnizate privind finalitatea oricărei acţiuni ce vizează accesul, pe cale electronică, la informaţiile stocate deja în echipamentul dumneavoastră (terminal de comunicaţii electronice) sau înregistrarea de informaţii pe acest echipament (module cookie), precum și mijloacele de care dispuneţi pentru a vă opune acestora. Confirmaţi că setările corespunzătoare browser-ului dumneavoastră de internet constituie dovada acordului dumneavoastră privind implementarea și utilizarea de module cookie.

Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea modulelor cookie de către Air France, vă rugăm să consultaţi politica noastră de gestionare a modulelor cookie.

Securitate informatică / siguranţa tranzacţiilor

Garantarea securităţii și confidenţialităţii datelor personale pe care ni le încredinţaţi reprezintă o prioritate pentru Air France. Astfel, ne luăm toate măsurile de precauţie utile în ce privește natura datelor personale pe care ni le comunicaţi și riscurile pe care le comportă prelucrarea acestora pentru a păstra securitatea datelor personale și, în special, pentru a împiedica denaturarea sau periclitarea acestora sau accesul la ele de către terţi neautorizaţi. Astfel, aveţi garanţia de a vă achiziţiona biletul în condiţii de deplină confidenţialitate și siguranţă.

Vă propunem un sistem de plată online securizat graţie ultimelor tehnologii în vigoare.

Air France depune eforturi să lupte împotriva practicilor de uzurpare a identităţii pe internet. Iată de ce utilizăm, de exemplu, un dispozitiv de detectare a plăţilor frauduloase efectuate prin carduri de credit. Acest dispozitiv are menirea de a vă proteja în cazul pierderii sau furtului cardului dumneavoastră de credit.

Securitatea și confidenţialitatea datelor personale se bazează pe bunele practici ale fiecăruia. Iată de ce vă îndemnăm să nu comunicaţi parolele dumneavoastră unor terţi, să vă deconectaţi sistematic din profilul personal și din contul de pe reţeaua socială (în special în caz de conturi asociate) și să închideţi fereastra browser-ului la ieșirea din sesiunea de lucru, mai ales dacă accesaţi internetul de pe un computer la care au acces și alte persoane. Astfel, veţi evita ca alţi utilizatori să aibă acces la informaţiile dumneavoastră personale.

Pentru a cunoaște bunele practici de securitate care trebuie aplicate, vă invităm, de pildă, să consultaţi Portalul de securitate informatică. Condiţiile generale referitoare la anumite servicii sau prestări de servicii accesibile pe site-urile web ale Air France, site-ul mobil sau aplicaţiile sale mobile pot defini modalităţi mai exacte de colectare și prelucrare a datelor dumneavoastră personale.

Legături pentru a accesa alte site-uri

Pe mai multe pagini ale site-ului web al Air France aveţi posibilitatea de a face clic pentru a accesa site-urile web ale altor companii. Vă recomandăm să citiţi politica acestor site-uri care nu aparţin Air France, politică referitoare la prelucrarea și protecţia datelor personale, întrucât condiţiile care figurează pe aceste site-uri pot să difere de condiţiile Air France. Air France nu va răspunde sub nicio formă de prelucrarea datelor personale de către aceste site-uri web.

Modificări

Air France își rezervă dreptul de a adapta politica de protecţie a datelor personale. Vă recomandăm să consultaţi cu regularitate cea mai recentă versiune a acestei politici.

Această versiune a fost elaborată la 1 decembrie 2014.
retur la inceputul paginii