Air France - Disneyland®Paris
Concursul Frozen Celebration

Regulament de participare și desfășurare al concursului

1. Regulamentul de participare și desfășurare al concursului (denumit în continuare ”Regulamentul”) se referă la Biroul de Reprezentanță Air France în Ungaria (Adresa: 1088 Budapest Rákóczi út 1-3.) (denumit în continuare Organizator și Operator de Date) în cadrul concursului ”Frozen Celebration” (denumit în continuare ”Concursul”)

2. Concursul se desfășoară în perioada 14 februarie 2020, ora 00:00 - 27 martie 2020, ora 23:59. Condiția participării este de a oferi un răspuns corect pe pagina dedicată a Concursului. Data închiderii Concursului este 27 martie 2020, ora 23:59. Persoanele fizice care îndeplinesc condițiile de mai sus (denumite în continuare ”Pași”) și nu se încadrează în termenii de la punctul 3, sunt ”Concurenți”. Concursul se anunță într-un newsletter dedicat special concursului și publicat pe pagina de Facebook a Organizatorului. Mesajul public (postarea), pagina concursului și newsletter-ul dedicat vor include un link direct către pagina concursului, unde sunt disponibile condițiile de participare la Concurs, respectiv un link către Regulament. Persoanele care completează Pașii în afara perioadei Concursului nu vor participa la Concurs. Concurenții pot solicita ștergerea răspunsurilor trimise pe întreaga durată a Concursului, confirmându-și astfel intenția de a se retrage din Concurs.

3. Pot participa la Concurs doar acele persoane care îndeplinesc cumulativ condițiile de mai jos:
3.1. Persoanele fizice cu domiciliul în România cu vârsta de cel puțin 18 ani pot participa la Concurs în conformitate cu prevederile punctului 2 dacă îndeplinesc condițiile din Regulament. În cazul în care Câștigătorul are capacitate limitată, reprezentantul său legal are dreptul la Premiu dacă a respectat Regulamentul.
3.2. Parcurgând Pașii, Concurentul recunoaște următoarele:
3.2.1. Acceptă Regulamentul Concursului, recunoscând termenii și condițiile din acesta ca fiind obligatorii.
3.2.2. Dacă Concurentul nu îndeplinește condițiile de participare, participarea sa nu este valabilă.
3.2.3 Organizatorul nu este responsabil pentru nicio daună sau pretenție (rezultată din daună) care se datorează furnizării incorecte de date de către Concurent.
3.3. Sunt excluși din competiție angajații Organizatorului, angajatii Euro Disney Associes, angajații partenerilor SkyTeam și rudele lor, conform prevederilor pct. 1 din art. 8:1 alin. (1) din Codul Civil.

4. Organizatorul va extrage până la data de 30 martie 2020 un Câștigător și cinci ”Câștigători de rezervă” (denumită în continuare ”Selecția„) dintre Concurenții care au participat în conformitate cu prevederile Regulamentului, folosind un sistem automat de extragere. Câștigătorii și Câștigătorii de rezervă vor fi verificați pe lista Concurenților care au participat pe pagina dedicată Concursului.

5. Organizatorii informează Câștigătorul prin e-mail în data de 30 martie 2020 și publică informația pe pagina concursului.
5.1. Selecția va avea loc la locația Organizatorului.
5.2. Organizatorul contactează Câștigătorul trimițând un mesaj prin e-mail la adresa de e-mail folosită la înregistrare. În acest mesaj, Organizatorul va solicita Câștigătorului să trimită o confirmare prin e-mail.

6. Premiul Câștigătorului (denumit în continuare ”Premiul”) este un bilet dus-întors pentru 4 persoane între București (BUH) și Paris (CDG), bilete de intrare în parc pentru 4 persoane și cazare 3 zile și 2 nopți pentru 4 persoane într-o cameră standard cu vouchere de masă valabile pentru mic dejun, prânz și cină pentru weekendul dedicat Frozen Celebration, în perioada 4 - 6 septembrie 2020. Biletele sunt furnizate de Organizator. Odată emise, biletele nu pot fi restituite sau modificate.
6.2. Premiul nu include niciun alt serviciu suplimentar, iar Câștigătorul răspunde pentru existența documentelor de călătorie necesare.
6.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Premiul.
6.4. Organizatorul va trimite Premiul prin online booking și poștă. Câștigătorul va trebui să coopereze în vederea livrării Premiului. Dacă Câștigătorul nu îndeplinește condițiile de mai sus, Organizatorul nu poate fi tras la răspundere. Organizatorul nu asigură alte opțiuni de livrare. Câștigătorul poate fi descalificat în timpul livrării dacă datele - numele complet, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail - furnizate de Câștigător nu sunt corecte sau valabile, ori dacă Câștigătorul nu este eligibil pentru premiu în conformitate cu prevederile Regulamentului. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru datele personale inexacte/deficitare/eronate furnizate de Concurent (cum ar fi nume greșit, adresa greșită, date eronate sau false) sau pentru pagubele produse în cursul furnizării.
6.5. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu poate fi transferat.

7. Organizatorul selectează un Câștigător principal. În situația în care Câștigătorul nu trimite Organizatorului confirmarea prin e-mail în termen de trei zile calendaristice de la data primei anunțări a Câștigătorului, acesta va fi descalificat din Concurs, iar următorul Câștigător de rezervă va fi notificat ca fiind Câștigător.

8. Concursul nu intră sub incidența Legii nr. XXXIV/1991 privind organizarea jocurilor de noroc. Sunt eligibili pentru a participa la Concurs și pentru Premiu doar acei Concurenți care furnizează datele personale corecte, necesare Organizatorului în vederea identificării. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru datele personale inexacte/deficitare/eronate furnizate de Concurent (cum ar fi nume greșit, adresa greșită, date eronate sau false), pentru lipsa sau întârzierea furnizării sau pentru pagubele produse în cursul furnizării.

9. Participarea la Concurs și furnizarea de date personale este voluntară. Scopul gestionării datelor este desfășurarea Concursului, selecția Câștigătorului și gestionarea sarcinilor administrative în legătură cu Concursul. Datele vor fi șterse după trecerea unei perioade de trei luni de la încheierea Concursului, cu excepția datelor Câștigătorului, din motive legate de contabilitate. Organizatorul atrage în mod special atenția Concurenților de a citi cu atenție Regulamentul și regulile de gestionare a datelor. Organizatorul exclude orice fel de răspundere față de participanții sau orice altă persoană care încalcă prevederile legale aplicabile, obligațiile contractuale sau care încalcă prevederile Regulamentului. Concurenții acceptă regulile de gestionare a datelor și Regulamentul Concursului prin participarea la competiție. Atunci când se înscriu în concurs, Concurenții iau la cunoștință următoarele:
9.2. Datele personale furnizate în cadrul Concursului vor fi utilizate de Organizator pentru îndeplinirea sarcinilor legate de desfășurarea Concursului, iar acestea vor fi folosite în concordanță cu acest scop.

10. În calitate de operator de date, Organizatorul garantează că gestionarea datelor are loc conform legii. Organizatorul le asigură Concurenților posibilitatea de a solicita informații privind gestionarea datelor sau de a solicita oricând ștergerea ori modificarea acestora la adresa 1426 Budapest Pf 190/12. Numărul de identificare al operatorului de date: 01238-0002

11. Organizatorul este responsabil pentru toate taxele legate de Premiu, Câștigătorul neavând obligația să suporte niciun cost legat de acesta.

12. Concurentul este conștient - pe durata concursului – de limitările impuse de transferul electronic de date, de capacitatea limitată, de accesul limitat, de perioadele de întrerupere, de limitările tehnice și de problemele tehnice și operaționale ce rezultă din numărul mare de participanți. Legat de cele menționate mai sus, Organizatorul nu poate garanta desfășurarea fără erori a Concursului; Concurenții participând la Concurs pe propria răspundere. Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru validitatea informațiilor furnizate în legătură cu Concursul, pentru verificarea oricărui material, a conținutului, a caracterului complet, a legalității, a seriozității, a viabilității, a disponibilității acestuia sau pentru funcționarea Facebook-ului ori pentru comportamentul Concurenților.

13. Conform Regulamentului, Organizatorul garantează și își asumă răspunderea numai pentru termenele și condițiile menționate în regulament și care sunt obligatorii. Orice altă garanție sau răspundere implicită sau legală, în măsura în care este permisă în legislația maghiară, este exclusă, în special în privința regulilor acestui Concurs. Totodată, Organizatorul nu răspunde pentru pagubele cauzate de utilizarea Facebook-ului sau pentru pagubele morale sau indirecte, costurile și cheltuielile cauzate utilizatorului sau unor terțe părți ori pentru imposibilitatea utilizării Facebook-ului, pentru pierderea datelor, pentru pierderea unor venituri sau a profitului, pentru profitul restant, pentru diminuarea sau pierderea renumelui comercial, ori pentru pretențiile unor terțe părți. Termenii și condițiile prezentului Concurs au fost stabilite în așa fel încât să asigure excluderea și limitarea răspunderii în baza prevederilor art. 6:152 din Codul Civil.

14. Dacă suspiciunea de abuz de drept sau de încălcare a normelor va apărea în circumstanțe de forță majoră, Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru nicio dispută cu privire la cine este considerat Câștigător și își rezervă dreptul de a reține Premiul până când părțile își soluționează eventualele litigii într-un mod legal. Vor fi excluși din competiție toți concurenții ale căror comentarii încalcă legea sau conținutul lor este lipsit de etică (obscen, sexist, ofensator față de terți, incitator, folosirea ilicită a logo-ul sau mărcii) sau care contravin în orice mod principiilor și obiectivelor de marketing ale Organizatorului.

15. Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda sau anula Concursul pentru orice motiv. În cazul in care Organizatorul suspendă sau anulează Concursul, acest lucru va fi comunicat pe pagina special dedicată Concursului: https://www.airfrance.ro/RO/ro/local/resainfovol/meilleuresoffres/disney2020.htm16. În cazul în care Concurentul nu se conformează condițiilor menționate în Regulament, exercită în mod abuziv dreptul de a participa la concurs, câștigă un avantaj ilicit sau nu revendică Premiul în termen de opt zile (calendaristice), Concurentul/ Câștigătorul respectiv va fi exclus din Concurs, fără a avea dreptul de a intra în posesia Premiului.

17. Regulamentul este guvernat de legea din Ungaria, pentru a exclude prevederile privind conflictul de legi. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Regulamentul va fi soluționat de instanțele competente din orașul Budapesta, Ungaria. În caz de litigiu, versiunea maghiară a Regulamentului va prevala.

18. Facebook nu are nicio responsabilitate legată de acest Concurs. Facebook nu sponsorizează, susține sau supraveghează nimic legat de Concurs. Concurentul oferă toate informațiile de pe durata Concursului numai Organizatorului, nu și platformei Facebook.

19. Organizatorul a publicat Regulamentul pe pagina dedicată Concursului: https://www.airfrance.ro/RO/ro/local/resainfovol/meilleuresoffres/disney2020.htm

20. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând termenii și condițiile din Regulament. Regulamentul modificat va fi disponibil imediat pe pagina concursului: https://www.airfrance.ro/RO/ro/local/resainfovol/meilleuresoffres/disney2020.htm

21. Organizatorul nu efectuează niciun fel de corespondență referitoare la Concurs sau prezentul Regulament. Decizia Organizatorului primează în orice problemă. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru nicio eventuală eroare de imprimare pe materialele de comunicare.

22. Organizatorul este operator de date cu numărul 01238-0002

Budapesta, 14 februarie 2020
Biroul de Reprezentanță Air France în Ungaria
Organizator
retur la inceputul paginii